Bhutaha Branch, Bhutaha, Nawalparasi

Branch Incharge: Mr. Santosh Shrestha

Ph. 078-412056 , 078-412057